En kulturoas i distrikt 8

ormgropen

“Men jag är inte rashatare, det skall du inte tro. Det är bara det att jag tycker att dom ska vara för sig och vi för oss, och Taikonflickorna ska ut ur min skola!”

Citatet är hämtat från Katitzi i ormgropen, och kommer från en av de rektorer som nekade Katitzi och hennes syster att gå i skolan, trots Sveriges skolplikt. Katarina Taikons böcker om Katitzi är välkända i Sverige, framförallt bland oss som växte upp på 70- och 80-talen. Bilden av Katitzi som en glad och busig tjej är kanske den som tydligast kom fram, åtminstone i de första böckerna i serien, men Katarina Taikon ville också visa på svårigheterna och utanförskapet som mötte den romska befolkningen.

Tyvärr har situationen för det romska folket i Europa inte förbättrats sedan den första boken om Katitzi kom ut 1969. Romer förföljs och trakasseras överallt, och saknar i många fall grundläggande rättigheter som övriga medborgare har.

I Ungern bor drygt 500 000 romer. Det kan vara fler, enligt vissa beräkningar så många som upp emot 2 miljoner. Det finns dock ingen officiell siffra, eftersom många av romerna saknar uppehållstillstånd och nationell identitet.

Galleri8 ligger i Budapests åttonde distrikt, ett område som till stor del befolkas av romer. Galleriet, som öppnade i februari i år, drivs av ERCF – European Roma Cultural Foundation. Stiftelsen och galleriet är ekonomiskt och politiskt obundna, och drivs med hjälp av bidrag från europeiska kulturorganisationer och volontärinsatser.

Galleriets syfte är att slåss mot negativa stereotyper av romsk kultur och istället erbjuda en plats där dess rikedom och det positiva i kulturen kan presenteras.

– Den största kulturella influensen från romer finns inom musik, och det finns många internationellt kända namn, berättar Livia, som är socialantropolog och volontärarbetare på galleriet. Även det ungerska språket har romska influenser, bland annat genom många romska slangord som fått fäste i ungerskan.

Trots att det finns ungersk lagstiftning som säger att minoriteter med en viss representation i landet har rätt till kultur, så är detta inte fallet.

– Det finns de facto inget ställe dit man kan gå och se romsk konst, utan den romska konstscenen är osynlig och otillgänglig, säger Veronka, som är kurator på galleriet.

Trots avsaknaden av institutioner för romsk kultur finns det många romer som vill utöva kultur. Exempelvis har en stark hiphopkultur vuxit fram bland unga människor. Galleri8 har byggt ett onlinearkiv där ungdomar kan ladda upp hiphopvideos och musik.

Den 9 oktober i år öppnade en utställning om Katitzi på Galleri8. Det finns bara en översättning av Katitzi till ungerska, gjord 2003. Boken trycktes i 3000 exemplar, men idag finns endast ett fåtal böcker bevarade.

– Den tidigare utrikesministern skrev förord till översättningen, och riktade sig till romska barn med budskapet om att de är annorlunda, berättar Veronka. Han jämförde exempelvis att vara rom med att vara dålig på matte.

Galleri8 vill med utställningen visa historien om en väldigt populär bokserie skriven av en romsk författare, där huvudpersonen är en romsk flicka.

Galleriet och utställningen har fått en del uppmärksamhet i media, både i Ungern och i exempelvis Tyskland och Sverige. De har också fått ta emot hot från högerextrema rörelser, bland annat som en följd av Rosa Taikons uttalande om att Sverige påminde om Ungern när registreringen av romer i Sverige blev känd tidigare i höst.

– Vi använder kulturen för att motarbeta fördomar om romer, säger Veronka. I en sociologistudie konstaterades att ju mer kontakt människor har med den romska kulturen desto positivare blir deras bild av folket.

Både Livia och Veronka anser att det bästa sättet att göra skillnad är att arbeta underifrån och upp, inte genom politiska initiativ eftersom dessa har en tendens att ändras beroende på vem som styr landet.

– Förhoppningsvis kommer politiken ikapp så småningom, men under tiden fortsätter vi att använda kulturen för att stärka romers rätt i samhället, säger Livia.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s